Menu

PTC Kontakt

Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej
Roman Dolniak
ul.Cieszkowskiego 86
60-462 Poznań

tel./fax: 61 8221247
tel. kom. +48 502 387 607
e-mail: r.dolniak@ptc-wonir.pl

NIP: 697-000-44-96
Regon: 630582359

Dojrzewanie kostki - urządzenie WONIR.

Instalacja WONIR jest projektem - wzorem użytkowym chroniona prawem autorskim.

 

Opis systemu instalacji WONIR.
1. System WONIR realizuje pielęgnację betonu w czasie procesu dojrzewania i przyspieszeniu utwardzania produktów betonowych w komorach dojrzewalni za pomocą mieszaniny ogrzanego powietrza nawilżonego wodą poprzez zamgławianie powietrza.
2. Podstawowym celem pielęgnacji jest utrzymanie wilgotności i temperatury dojrzewającego betonu na określonym poziomie poprzez instalację i urządzenie WONIR.
3. Automatyczna regulacja wyrównuje temperatury w całym obszarze komory. Dopuszcza się gradient temperatury w wielkości 1,5ºC/mb wysokości komory. Zadane nastawy temperatury utrzymane są poprzez automatykę instalacji WONIR w skład, której wchodzą różne rodzaje instalacje współpracujące ze sobą i są sterowane po wyborze programu. Nastawy do regulacji nastawiane przez technologa produkcji.
4. Czas pielęgnacji i utwardzania betonu może być realizowany od 11 do 19 godzin w zależności od rodzaju produktu, okresu pory roku i strefy klimatycznej. Czas realizacji jest indywidualnie regulowany i może być nastawiany i regulowany przez technologa produkcji.
5. System WONIR służy ochronie przed zakłócającymi czynnikami zewnętrznymi w okresie wiązania i twardnienia betonu, stwarzając warunki do przyspieszenia utwardzania produktów betonowych.
6. Cały proces pielęgnacji i twardnienia betonu, procesu dojrzewania produktów betonowych odbywa się w specjalnie przygotowanych i wydzielonych komorach, które wchodzą w skład dojrzewalni produktów betonowych.

 

Działanie instalacji WONIR.
Instalacja współpracuje z urządzeniem WONIR, które realizuje pielęgnację betonu w czasie procesu dojrzewania i przyspieszeniu utwardzania kostki brukowej (wyrobów betonowych) w komorach dojrzewalni.

 

Zakres oferty wykonania instalacji WONIR.
Oferowana instalacja WONIR to system współdziałania różnych instalacji w zakresie procesu dojrzewania i pielęgnacji kostki brukowej w komorach dojrzewalni.
W skład instalacji WONIR wchodzą następujące instalacje:
1. Instalacja ogrzewania powietrza.
2. Instalacja cyrkulacji powietrza.
3. Instalacja wywiewu powietrza.
4. Instalacja nawilżania powietrza.
5. Instalacja chłodzenia komory w okresie lata.
6. Instalacja odprowadzenia spalin.
7. Instalacja wodociągowa.
8. Instalacja stacji uzdatniania wody i stabilizacji ciśnienia wody.
9. Instalacja kanalizacji technologicznej i odprowadzenia kondensatu.
10. Instalacja wewnętrzna gazu.
11. Instalacja elektryczna siłowa i sterownicza.
12. Automatyka.
Techniczny zakres wykonania instalacji uzgodniony z Inwestorem.

Składamy ofertę na wykonanie, montaż i rozruch instalacji WONIR, przeszkolenia obsługi, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Urządzenie WONIR
1. Wersja PODSTAWOWA, obejmuje proces technologiczny dojrzewania i pielęgnacji kostki brukowej, czasokres τśr=19godz., zakres wersji obejmuje cykle technologiczne sekcji cyrkulacji, nawilżania, chłodzenia i wywiewu powietrza z komory dojrzewalni. Cykle realizowane przez program automatyki działania z regulacją nastaw za pomocą sekcji elektrycznej i sterowania.

2. Wersja DYNA, obejmuje dynamiczny, przyspieszony proces technologiczny dojrzewania i pielęgnacji kostki brukowej, czasokres τśr=11godz., zmniejsza ilość wykwitów na powierzchni betonu, zakres wersji obejmuje cykle sekcji wersji PODSTAWOWEJ + cykle sekcji ogrzewania. Cykle realizowane przez program automatyki działania z regulacją nastaw za pomocą sekcji elektrycznej i sterowania.

3. Wersja VIP, rozbudowana wersja DYNA o sekcję wizualizacji komputerowej, kontroli i rejestracji przebiegu dojrzewania procesu dojrzewania kostki brukowej, wskazań miejsca awarii, korekta nastaw parametrów do regulacji procesu dojrzewania kostki brukowej.

 

Zalety urządzenia WONIR - zwiększenie przepustowości produkcji przez dojrzewalnię, zwiększenie wytrzymałości produktu, zwiększenie jednorodności odcieni szarości, zmniejszenie pojawiających się wykwitów na powierzchni betonu, podniesienie jakości produkcji kostki brukowej.
Zalety te są wynikiem 10-letnich doświadczeń i udoskonaleń pracujących urządzeń WONIR oraz wpisanego programu realizacji cykli działania poszczególnych sekcji w odpowiednim czasie i kolejności działania cykli dla realizacji poprawności przebiegu procesu dojrzewania kostki brukowej.

 

Działanie urządzenia WONIR.
Urządzenie WONIR realizuje pielęgnację betonu w czasie procesu dojrzewania i przyspieszenia utwardzania kostki brukowej (wyrobów betonowych) w komorach dojrzewalni za pomocą powietrza nawilżonego do wilgotności 95%+ /-3%.

 

Cel działania instalacji WONIR.
Celem działania urządzenia WONIR jest pielęgnacja dojrzewającego betonu na określonym poziomie temperatury 20ºC do 35ºC, (max 50ºC) z średnią wilgotnością powietrza 95 % oraz ochrona przed czynnikami zewnętrznymi w okresie wiązania i twardnienia betonu. Im dłużej będzie w porach kapilarnych betonu obecna woda zarobowa, tym wyższy będzie stopień hydratacji cementu. Celem pielęgnacji jest podtrzymanie wyższego stopnia hydratacji cementu, którego kulminacja występuje w ciągu kilku pierwszych godzin po ułożeniu betonu w formie.

 

Działanie urządzenia WONIR ma zadanie:
 • ograniczyć prędkości odparowania wody zarobowej z powierzchni betonu,
 • podwyższyć temperaturę wewnętrzną w komorze,
 • wykorzystać wytwarzające się ciepło z hydratacji cementu w procesie dojrzewania,
 • podnosić jakość produktu i przyspieszać proces dojrzewania kostki brukowej, itp.
 • zmniejszyć ilość wykwitów na powierzchni kostki brukowej.
 • ma zadanie realizować optymalną pielęgnację betonu w komorach dojrzewalni.

 

Działanie urządzenia WONIR zapewnia:
 • zapewnia utrzymanie powietrza o wilgotności do 95% +/-3%.
 • zapewnia optymalną temperaturę procesu hydratacji cementu.
 • zapewnia kontrolowane wykorzystanie wytwarzającego się ciepła hydratacji cementu
 • zapewnia regulację temperatury w cyklu ogrzewania.
 • zapewnia chłodzenie komory w przypadku nadmiaru ciepła.
 • zapewnia przewietrzanie komory na zakończenie procesu dojrzewania.

 

Automatyka urządzenia WONIR:
Obejmuje działanie automatyki przy wpisanym programie i wyborze wersji urządzenia WONIR. Wpisany program w urządzeniu obejmuje zakres pielęgnacji i dojrzewania kostki brukowej, itp. w uzgodnieniu z Inwestorem. Nastawy zostaną zaktualizowane do rzeczywistych potrzeb techniczno-technologicznych istniejących czy nowych dojrzewalni i ustalone w projekcie wykonawczym.

 

Pulpit szafy sterowniczej WONIR
Pulpit szafy sterowniczej WONIR

 

Szafa sterownicza WONIR
Szafa sterownicza WONIR

 

Szafa sterownicza
Szafa sterownicza