Menu

PTC Kontakt

Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej
Roman Dolniak
ul.Cieszkowskiego 86
60-462 Poznań

tel./fax: 61 8221247
tel. kom. +48 502 387 607
e-mail: r.dolniak@ptc-wonir.pl

NIP: 697-000-44-96
Regon: 630582359

Dojrzewanie kostki, urządzenie HYBRYD-BETONEX

Instalacja HYBRYD-BETONEX jest projektem zgłoszonym do Urzędu Patentowego nr patentu P.413036.

Opis systemu instalacji HYBRYD-BETONEX.

1. Instalacja HYBRYD-BETONEX to nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie procesu dojrzewania i pielęgnacji kostki brukowej, wyrobów betonowych.
2. Dojrzewanie kostki brukowej, wyrobów betonowych w urządzeniu HYBRYD-BETONEX zachodzi przez utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności produktu betonowego. Pielęgnacja wyrobów betonowych jest realizowana poprzez mieszaninę ogrzanego powietrza nawilżonego wodą.
3. System HYBRYD-BETONEX służy ochronie przed zakłócającymi czynnikami zewnętrznymi w okresie wiązania i twardnienia betonu, stwarzając warunki do przyspieszenia utwardzania produktów betonowych.
4. Dojrzewalnia betonu składa się od 8-14 otwartych komór regałowych lub podział komór na wielokrotności.
5. Czas pielęgnacji i utwardzania betonu może być realizowany od 11 do 19 godzin w zależności od rodzaju produktu, pojemności komór, okresu pory roku i strefy klimatycznej. Czas realizacji jest indywidualnie regulowany i może być nastawiany i regulowany przez technologa produkcji.

 

Zalety systemu instalacji HYBRYD-BETONEX:
 • Zwiększona przepustowość produkcji, prowadzenie procesu dojrzewania w trybie ciągłym
 • Wysoka jakość produktów betonowych, zwiększona wytrzymałość produktu, zwiększenie jednorodności odcieni szarości, zmniejszenie pojawiających się wykwitów na powietrzni wyrobu betonowego
 • Obniżenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną, obniżenie rocznych kosztów eksploatacyjnych.

 

Działanie urządzenia HYBRYD-BETONEX ma zadanie:
 • ograniczyć prędkości odparowania wody zarobowej z powierzchni betonu,
 • podwyższyć temperaturę wewnętrzną w komorze,
 • wykorzystać wytwarzające się ciepło z hydratacji cementu w procesie dojrzewania,
 • podnosić jakość produktu i przyspieszać proces dojrzewania kostki brukowej, itp.
 • zmniejszyć ilość wykwitów na powierzchni kostki brukowej.
 • ma zadanie realizować optymalną pielęgnację betonu w komorach dojrzewalni.
 • obniżyć koszty eksploatacyjne procesu dojrzewania

 

Działanie urządzenia HYBRYD-BETONEX zapewnia:
 • zapewnia utrzymanie powietrza o wilgotności do 95% +/-3%.
 • zapewnia optymalną temperaturę procesu hydratacji cementu.
 • zapewnia kontrolowane wykorzystanie wytwarzającego się ciepła hydratacji cementu
 • zapewnia chłodzenie komory w przypadku nadmiaru ciepła.

 

Zakres oferty wykonania instalacji HYBRYD-BETONEX.
Oferowana instalacja HYBRYD-BETONEX to system współdziałania różnych instalacji w zakresie procesu dojrzewania i pielęgnacji kostki brukowej w komorach dojrzewalni. W skład instalacji HYBRYD-BETONEX wchodzą następujące instalacje:
1. Instalacja cyrkulacji powietrza.
2. Instalacja wywiewu powietrza.
3. Instalacja nawilżania powietrza.
4. Instalacja chłodzenia komory w okresie lata.
5. Instalacja wodociągowa.
6. Instalacja stacji uzdatniania wody i stabilizacji ciśnienia wody.
7. Instalacja elektryczna siłowa i sterownicza.
8. Automatyka.
Techniczny zakres wykonania instalacji do uzgodnienia z Inwestorem.

Składamy ofertę na wykonanie, montaż i rozruch instalacji HYBRYD-BETONEX, przeszkolenia obsługi, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.