Menu

PTC Kontakt

Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej
Roman Dolniak
ul.Cieszkowskiego 86
60-462 Poznań

tel./fax: 61 8221247
tel. kom. +48 502 387 607
e-mail: r.dolniak@ptc-wonir.pl

NIP: 697-000-44-96
Regon: 630582359

Energooszczędne ogrzewanie i wentylacja hal z zastosowaniem systemu JWP

Energooszczędny system JWP przeznaczony jest do wyrównania temperatury i wilgotności powietrza, w układzie poziomym i pionowym ogrzewanej hali. Zaprojektowane i rozmieszczone w odpowiedni sposób urządzenia grzewczo - wentylacyjne mogą spowodować oszczędności energii potrzebnej do ogrzania konkretnej hali, nawet do 30%.
Zastosowanie systemu JWP w obiektach o dużej kubaturze doprowadza do jednolitego wymieszania warstw powietrza wewnątrz hali i tym samym do zmniejszenia strat ciepła. Pracujący system JWP w sposób kontrolowany zasysa ogrzane powietrze unoszące się w kierunku pionowym, po czym w sposób skośno-poziomy lub wirowy rozprowadza ogrzane powietrze w hali, dając równowagę termiczną i wilgotnościową całej kubaturze hali.
System JWP ogranicza nadmierne straty ciepła przez stropodach, przy jednoczesnym wykorzystaniu zysków ciepła wytworzonego przez inne źródła naturalne i technologiczne. System JWP redukuje zapotrzebowanie energetyczne obiektu, jakie występuje zwykle z tytułu strat przez stropodach.
Dla okresu lata system JWP rozwiązuje w bardzo dobry sposób problemy wynikłe z warunków pogodowych panujących w hali. Wysokie temperatury, wysoki stopień wilgotności, powoduje słabe działanie wentylacji naturalnej w hali, co skutkuje wzrostem koncentracji rozmaitych zapachów, czy dymów (spawalniczych) stwarzające trudny do zniesienia mikroklimat.
Sprawnie działający system JWP przyspieszy usunięcie zanieczyszczonego powietrza z hali wspomagając wentylację naturalną grawitacyjną oraz zapewni napływ świeżego zewnętrznego powietrza poprzez wentylację mechaniczną. Wystąpi znaczna redukcja stężeń zanieczyszczenia powietrza na stanowisku pracy. Dokładne i szybkie wymieszanie powietrza stworzy zauważalną poprawę mikroklimatu w hali.

 

Efekty z zastosowania systemu JWP.
Okres zimy:
 • redukcja zapotrzebowania mocy cieplnej do 30%,
 • redukcja wilgotności względnej powietrza o ponad 15%,
 • poprawa mikroklimatu mającego wpływ na samopoczucie ludzi pracujących w hali.
 • poprawa mikroklimatu mającego wpływ na proces technologiczny w hali.
 • ograniczenie procesu korozji urządzeń i konstrukcji budowlanych.
 • ograniczenie koncentracji zapachów, dymów, itp. o ponad 50%
 • wykorzystanie ciepła odzyskanego z procesów technologicznych
 • mniejsze koszty eksploatacyjne ogrzewania hali
 • mniejsze koszty inwestycyjne w odniesieniu do tradycyjnego ogrzewania
Okres lata:
 • system JWP wspomaga w sposób natychmiastowo odczuwalny wentylację w hali,
 • redukcja wilgotności względnej powietrza w hali o ponad 15%,
 • ograniczenie koncentracji zapachów, dymów, itp. o ponad 50%
 • szybkie i sprawne przewietrzenie hali
Oferta
Składamy ofertę na wykonanie, montaż i rozruch instalacji JWP, przeszkolenia obsługi, zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.